Grecja: O Grecji
Autor: E.P.
Grecja

Legendarny kraj, źródło natchnienia pisarzy i poetów. Ma pękną przyrodę, bezcenne skarby oraz bogate dziedzictwo architektury, której zabytki znane są na całym świecie. Około 2500 lat temu Grecja stanowiła centrum zachodniego świata; była miejscem, gdzie zrodziła się cywilizacja europejska oraz koncepcja demokracji. Dzieje Grecji od starożytności po czasy współczesne to okres niezwykle burzliwy. Chociaż miasta starożytnej Grecji były bardzo postępowe i bogate, zbyt silnie ze sobą konkurowały, by mogły się zjednoczyć w jeden kraj. Zwłaszcza Ateny i Sparta prowadziły zażarte wojny o władzą, co było na rękę ich słabszym rywalom. Niemniej Grecja wspaniale się rozwijała nawet za czasów cesarstwa rzymskiego, które panowało nad nią 177; od 146 roku p.n.e., a jeszcze bardziej w okresie bizantyjskim od 330 roku n.e.

Cały artykuł: 'O Grecji' (3802 B więcej) Strona gotowa do druku
Filozofia: Filozofia Grecka
Autor: Sofistyka
Filozofia

Chcąc poruszać jakikolwiek temat związany z filozofią, w pierwszej kolejności należałoby wyjaśnić co ten termin oznacza. Najogólniej można stwierdzić, iż „filozofia” jest to najbardziej fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o wszystkim co istnieje. Filozofia jako nauka zrodziła się w starożytnej Grecji, najstarsze informacje na jej temat pochodzą już z VII w. p.n.e. Filozofowie greccy dążyli do wiedzy wyrastającej ze zdziwienia wywołanego poczuciem nieprzejrzystości świata i stawiającego pod znakiem zapytania to, co dotychczas było zakorzenione w tradycyjnych mitach lub oczywiste, narzucające się bezpośrednio, przyjmowane bezkrytycznie. Można stwierdzić, że „filozofia” jest to nieustanne dążenie do wiedzy i poszukiwanie pewności, w dosłownym tłumaczeniu z greckiego „philosophia” - jest to „umiłowanie mądrości”.

Cały artykuł: 'Filozofia Grecka' (22097 B więcej) Strona gotowa do druku
Sokrates: Dzieje Sokratesa
Autor: Magdalena Stankowska
Sokrates

Informacje dotyczące żywota Sokratesa, działalności oraz jego poglądów częściowo nie zgadzają się ze sobą, albowiem pochodzą ze źródeł pośrednich. Nie pozostawił po sobie żadnych pism, ponieważ uczył tylko ustnie, dlatego też powstał problem, jak wiele ma wspólnego bohater Dialogów Platona ( są to tzw. dialogi platońskie, będące zapisami długich rozmów dotyczących zagadnień filozoficznych ) z rzeczywistą postacią historyczną. O poglądach, jakie głosił wiemy z pism jego uczniów. Wspomnienia o Sokratesie Ksenofonta, nie wnoszą do platońskiej relacji nic, co byłoby filozoficznie istotne, jednak przedstawiony opis procesu Sokratesa i ostatnich dni filozofa potwierdza, że wywierał on głębokie wrażenia na tych, którzy go dobrze znali. Inne źródła wiedzy o Sokratesie to komedia Arystofanesa Chmury i Metafizyka Arystotelesa, gdzie w jednej z ksiąg przedstawia on przekonania wcześniejszych filozofów.

Cały artykuł: 'Dzieje Sokratesa' (42518 B więcej) Strona gotowa do druku
Gr En De Pl kontakt Forum Praca News Home
Page created in 0,256126 Seconds